Uw mobiliteit vraagt een eigen aanpak met specifieke waarborgen.